אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור הדרום
תאריך הכרה 30/05/1972
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ת.ד. 653, באר-שבע 84105
טלפון
08-64611111
פקס
08-6479434

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנויות
Course Title - Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודאמנות חזותית: תולדות האמנות ולימודי יצירה
Course Title - Integrated Program in Art History and Studio Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה
Course Title - Archaeology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודבלשנות
Course Title - Linguistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
Course Title - Geography and Environmental Development
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
Course Title - General History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
Course Title - Jewish History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהנדסה ביו רפואית
Course Title - Biomedical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
Course Title - Chemical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת ביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת בניין
Course Title - Structural Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים
Course Title - Materials Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ומחשבים
Course Title - Electrical & Computer Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מחשבים
Course Title - Computer Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות
Course Title - Mechanical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע
Course Title - Information Systems Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות תקשורת
Course Title - Communication Systems Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת נתונים
Course Title - Data Science and Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
Course Title - Software Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering & Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודיזמות וחדשנות
Course Title - Innovation and Entrepreneurship
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכימיה
Course Title - Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי אפריקה
Course Title - African Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון
Course Title - Middle Eastern Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי מדינת ישראל
Course Title - State of Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי תרבות יהודית-ערבית
Course Title - Jewish- Arab Culture Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים במדעי החברה
Course Title - Multidisciplinary Studies in Social Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים במדעי הרוח
Course Title - Multidisciplinary Studies in Humanities
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה
Course Title - Multidisciplinary Studies in Human & Soc. Sc
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלשון עברית
Course Title - Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
Course Title - Behavioral Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי החיים
Course Title - Life sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המעבדה הרפואית
Course Title - Medical Laboratory Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעי המעבדה הרפואית (B.Med.Lab.Sc)
תכנית לימודמדעי הקוגניציה והמוח
Course Title - Cognitive and Brain Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
Course Title - The Medical School
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעי הרפואה (B.Med.Sc)
תכנית לימודמדעי כדור הארץ והסביבה
Course Title - Earth and Environmental Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמחשבת ישראל
Course Title - Jewish Thought
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמקרא
Course Title - Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי המחשב
Course Title - Mathematics&Computer Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודניהול
Course Title - Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
Course Title - Health Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול מערכות מידע
Course Title - Information System Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול תיירות ופנאי
Course Title - Tourism and Leisure Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Course Title - Sociology-Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה וניתוח נתונים
Course Title - Statistics and Data Analysis
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.N)
תכנית לימודספרות אנגלית
Course Title - English Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודספרות עברית
Course Title - Hebrew Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית (.B.S.W)
תכנית לימודפוליטיקה וממשל
Course Title - Politics & Government
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפיזיותרפיה
Course Title - Physiotherapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפזיותרפיה (.B.P.T)
תכנית לימודפילוסופיה
Course Title - Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפיסיקה
Course Title - Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפסיכוביולוגיה
Course Title - Psychobiology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודרוקחות
Course Title - Pharmacy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר ברוקחות (B.Pharm)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
Course Title - Occupational Therapy
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בריפוי בעיסוק (B.O.T)
תכנית לימודרפואת חירום
Course Title - Paramedics, Emergency Medicine Services
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר ברופאת חרום (B.EMS)
תכנית לימודתולדות האמנות
Course Title - Art History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communication Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסת מערכות
Course Title - Systems-engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
Course Title - Medical Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעי הרפואה (M.Med.Sc)
תכנית לימודפיזיותרפיה
Course Title - Physiotherapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בפיזיותרפיה (M.P.T)
תכנית לימודרפואה
Course Title - Doctor of Medicine
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאפידמיולוגיה
Course Title - Epidemiology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Med.Sc)
תכנית לימודארכיאולוגיה
Course Title - Archaeology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודבלשנות
Course Title - Linguistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודבריאות הציבור
Course Title - Public Health
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בבריאות הציבור (M.P.H)
תכנית לימודגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
Course Title - Geography and Environmental Development
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהוראת המדעים והטכנולוגיה
Course Title - Science and Technology Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
Course Title - General History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל
Course Title - Jewish History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהנדסה ביורפואית
Course Title - Biomedical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה גרעינית
Course Title - Nuclear Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
Course Title - Chemical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה סביבתית
Course Title - Environmental Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת אלקטרואופטיקה
Course Title - Electro-Optical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת אנרגיה
Course Title - Energy Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת בניין
Course Title - Structural Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים
Course Title - Materials Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ומחשבים
Course Title - Electrical & Computer Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות
Course Title - Mechanical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכטרוניקה
Course Title - Mechatronics Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות תקשורת
Course Title - Communication Systems Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering & Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
Course Title - Educational Counseling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי אפריקה
Course Title - African Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון
Course Title - Middle Eastern Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי זיקנה (גרונטולוגיה)
Course Title - Gerontology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי מגדר
Course Title - Gender Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי מדינת ישראל
Course Title - Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלשון עברית
Course Title - Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
Course Title - Jewish Thought
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמקרא
Course Title - Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול והנדסת בטיחות
Course Title - Management & Safety Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודניהול ויישוב סכסוכים
Course Title - Conflict Resolution & Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול ומדיניות ציבורית
Course Title - Public Policy and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
Course Title - Health Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.H.A) מוסמך
תכנית לימודניהול תיירות ופנאי
Course Title - Tourism and Leisure Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Course Title - Sociology-Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודספרויות זרות
Course Title - Foreign Literatures
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודספרות עברית
Course Title - Hebrew Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפוליטיקה וממשל
Course Title - Politics & Government
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפילוסופיה
Course Title - Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודרוקחות קלינית קהילתית וניהול רגולטורי
Course Title - Community Clinical Pharmacy and Regulatory Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודרפואה 4 שנתי
Course Title - 4-year Medicine Program
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודרפואת חירום
Course Title - Paramedics, Emergency Medicine Services
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך ברפואת חרום (M.EM)
תכנית לימודתולדות האמנות ותרבות חזותית
Course Title - Art Hisory and Visual Culture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communication Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאקולוגיה ממשק ושמירת הטבע
Course Title - Ecology and Nature Conservation
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהידרולוגיה ואיכות מים
Course Title - Hydrology and Water Quality
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע
Course Title - Information Systems Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודכימיה
Course Title - Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודלימודי מדבר
Course Title - Desert Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודלימודי מדבר
Course Title - Desert Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדע וטכנולוגיה קוואנטיים
Course Title - Quantum Science and Technology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי החיים
Course Title - Life sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי כדור הארץ והסביבה
Course Title - Earth and Environmental Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעים קוגניטיביים
Course Title - Cognitive Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפיזיותרפיה
Course Title - Physiotherapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בפזיותרפיה (M.Sc.P.T)
תכנית לימודפיסיקה
Course Title - Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפיסיקה סביבתית ואנרגיית השמש
Course Title - Environmental Physics and Solar Energy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה התפתחותית
Course Title - Psychology- Specializing in Developmental Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמה חברתית
Course Title - Psychology- Specializing in Social Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית
Course Title - Educational Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)