האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
קמפוס גבעת רם, ירושלים מיקוד 9190401
טלפון
02-6759911
פקס
02-6527713

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראת המוסיקה
Course Title - Music Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת המוסיקה (.B.Ed.Mus)
תכנית לימודזמרה
Course Title - Voice
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (B.Mus)
תכנית לימודכלי מיתר
Course Title - String Instrument
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (B.Mus)
תכנית לימודכלי מקלדת
Course Title - Keyboard Instruments
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (B.Mus)
תכנית לימודכלי נשיפה והקשה
Course Title - Wind Instruments & Percussions Instruments
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (B.Mus)
תכנית לימודמוסיקה מזרחית
Course Title - Oriental Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (B.Mus)
תכנית לימודמוסיקה רב-תחומית
Course Title - Cross Disciplinary Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (B.Mus)
תכנית לימודמחול
Course Title - Dance
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במחול (B.Dance)
תכנית לימודניצוח
Course Title - Conducting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (B.Mus)
תכנית לימודקומפוזיציה
Course Title - Composition
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (B.Mus)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמוסיקה
Course Title - Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במוסיקה (.M.Mus)
תכנית לימודמחול
Course Title - Dance
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במחול (M.Dance)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמוסיקה
Course Title - Music
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במוסיקה (.M.Mus)