הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור חיפה
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
קריית הטכניון, חיפה 32000
טלפון
04-8292111
פקס
04-8325537

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאדריכלות נוף
Course Title - Landscape Architecture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באדריכלות נוף (B.L.A)
תכנית לימודביוכימיה מולקולרית
Course Title - Molecular Bio-Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה
Course Title - Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהוראה (אלקטרוניקה-חשמל)
Course Title - Education (Electrical Technology)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהוראה (ביולוגיה)
Course Title - Education (Biology-Science)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהוראה (טכנולוגיה-מכונות)
Course Title - Education (Mechanical Technology)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהוראה (כימיה)
Course Title - Education (Chemistry)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהוראה (מדעי המחשב)
Course Title - Education (Computer Science)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהוראה (מתמטיקה)
Course Title - Education (Mathematics)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהוראה (פיסיקה)
Course Title - Education (Physics)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית
Course Title - Civil Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית - הנדסת מים
Course Title - Civil Engineering - Water Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית - הנדסת תחבורה
Course Title - Civil Engineering - Transportation Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית- ניהול ובנייה
Course Title - Civil Engineering-Management And Construction
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית-מבנים
Course Title - Civil Engineering-Structures
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
Course Title - Biomedical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה ביוכימית
Course Title - Biochemical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
Course Title - Chemical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת אוירונוטיקה וחלל
Course Title - Aerospace Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
Course Title - Biotechnology and Food Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת הסביבה
Course Title - Environmental Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים
Course Title - Materials Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים וביולוגיה
Course Title - Materials Engineering and Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים וכימיה
Course Title - Materials Engineering and in Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים ופיזיקה
Course Title - Materials Engineering and in Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל
Course Title - Electrical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מחשבים
Course Title - Computer Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מחשבים ותוכנה
Course Title - Computer and Software Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
Course Title - Mapping and Geo-Information Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות
Course Title - Mechanical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע
Course Title - Information Systems Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת נתונים ומידע
Course Title - Data Science and Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
Course Title - Software Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודכימיה
Course Title - Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הארכיטקטורה
Course Title - Architecture Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב (ארבע-שנתי)
Course Title - Computer Sciences (4 Years)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב (תלת-שנתי)
Course Title - Computer Sciences (3 Years)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה (תלת שנתי)
Course Title - Medical Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמיפוי וגיאו-אינפורמציה
Course Title - Mapping and Geo-Information
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics (3 Years)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics (4 Years)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה יישומית
Course Title - Applied Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה עם מדעי המחשב
Course Title - Mathematics With Computer Science (3 Years)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה עם מדעי המחשב
Course Title - Mathematics With Computer Science (4 Years)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
Course Title - Applied Mathematics (3 Years)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
Course Title - Applied Mathematics (4 Years)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה-פיסיקה
Course Title - Mathematics-Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפיסיקה (ארבע-שנתי)
Course Title - Physics (4 Years)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפיסיקה (תלת-שנתי)
Course Title - Physics (3 Years)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאדריכלות נוף
Course Title - Landscape Architecture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.L.A)
תכנית לימודאנרגיה
Course Title - Energy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודארכיטקטורה ובינוי ערים I
Course Title - Architecture and Urbanism 1
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.Arch I)
תכנית לימודארכיטקטורה ובינוי ערים II
Course Title - Architecture and Urbanism 2
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.Arch II)
תכנית לימודהוראת הטכנולוגיה והמדעים
Course Title - Education in Technology and Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית
Course Title - Engineering in Civil Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
Course Title - Biomedical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסה ימית
Course Title - Engineering in Marine Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסה כימית
Course Title - Chemical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסה סביבתית
Course Title - Environmental Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסה עירונית
Course Title - Urban Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.U.E)
תכנית לימודהנדסת אוירונוטיקה וחלל
Course Title - Engineering in Aerospace Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
Course Title - Biotechnology and Food Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת חומרים
Course Title - Engineering in Materials Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת חשמל
Course Title - Electrical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
Course Title - Mapping and Geo-Information Engineerin
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת מכונות
Course Title - Engineering in Mechanical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת מערכות
Course Title - Engineering in Systems Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת מערכות רכב
Course Title - Engineering in Vehicles Systems Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת נתונים ומידע
Course Title - Engineering in Data Science and Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת פולימרים
Course Title - Engineering in Polymer Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Engineering in Industrial Engineering and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודלימודי מקרקעין
Course Title - Real Estate
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.RE)
תכנית לימודמיפוי וגיאו-אינפורמציה
Course Title - Mapping and Geo-Information
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמערכות אוטונומיות ורובוטיקה
Course Title - Autonomous Systems And Robotics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.E)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
Course Title - Industrial Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.I.D)
תכנית לימודרפואה
Course Title - Medicine
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודתכן וניהול הייצור
Course Title - Design and Manufacturing Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר להנדסה (M.E)
תכנית לימודתכנון ערים ואזורים
Course Title - Urban and Regional Planning
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר (M.Sc)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאדריכלות נוף
Course Title - Landscape Architecture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודאנרגיה
Course Title - Engineering in Energy Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודארכיטקטורה
Course Title - Architecture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודארכיטקטורה- בינוי ערים
Course Title - Architecture - Urban Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Master of Science in Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה ומזון
Course Title - Biotechnology and Food Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודביולוגיה
Course Title - Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהוראת הטכנולוגיה והמדעים
Course Title - Education in Technology and Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית
Course Title - Civil Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית - הנדסת מבנים
Course Title - Civil Engineering (Structural Engineering)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית - הנדסת תחבורה ודרכים
Course Title - Civil Engineering - Transportation and Highways
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית חקלאות מדעי המים, קרקע וסביבה
Course Title - Agricultural Engineering - Water Soil and Environmental
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית-הידרודינמיקה ומשאבי מים
Course Title - Civil Engineering (Hydrodynamics and Water Resources)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
Course Title - Biomedical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה וניהול משאבי מים
Course Title - Engineering and Management Of Water Resources
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה חקלאית
Course Title - Agricultural Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה ימית
Course Title - Marine Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
Course Title - Chemical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה סביבתית
Course Title - Environmental Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת אוירונוטיקה וחלל
Course Title - Aerospace Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת אנרגיה
Course Title - Energy Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
Course Title - Engineering in Biotechnology and Food Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים
Course Title - Materials Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל
Course Title - Electrical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
Course Title - Engineering in Mapping and Geo-Information Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות
Course Title - Mechanical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת ניהול מידע
Course Title - Information Management Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת פולימרים
Course Title - Polymer Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודחקר ביצועים ואופטימיזציה
Course Title - Operations Research and Optimization
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודכימיה
Course Title - Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי איכות הסביבה
Course Title - Environmental Quality Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי ההנדסה החקלאית
Course Title - Agricultural Engineering Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות והניהול - פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש
Course Title - Behavioral and Management Sciences - Cognitive Psychology and Human Factor Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות והניהול -פסיכולוגיה ארגונית
Course Title - Behavioral and Management Sciences - Organizational Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות והניהול -שיווק
Course Title - Behavioral and Management Sciences - Marketing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי המיפוי והגיאו-אינפורמציה
Course Title - Mapping and Geo-Information Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
Course Title - Medical Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי התחבורה
Course Title - Transportation Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי נתונים ומידע
Course Title - Data Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמערכות אוטונומיות ורובוטיקה
Course Title - Autonomous Systems And Robotics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
Course Title - Applied Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודננו-מדעים ננו-טכנולוגיה
Course Title - Nanoscience and Nanotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודסטטיסטיקה
Course Title - Statistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
Course Title - Industrial Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודפיסיקה
Course Title - Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודתכן וניהול הייצור
Course Title - Design and Manufacturing Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)
תכנית לימודתכנון ערים ואזורים
Course Title - Urban and Regional Planning
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמגיסטר למדעים (M.Sc)