המכללה האקדמית בית-ברל
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 28/10/1981
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
דואר בית-ברל, 44905
טלפון
09-7476333
פקס
09-7475104

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימוד  גיאוגרפיה- אדם וסביבה במסלול העל-יסודי
Course Title - Human and Environmental - geography
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודאמנות במסלול רב גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Fine Art Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת האמנות (B.Ed.F.A)
תכנית לימודאמנות בנתיב העיוני במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: History of Art
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודביולוגיה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודגיאוגרפיה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Geography
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Early Childhood Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך במסלול חינוך מיוחד (לידה עד שש)
Course Title - Special Education Track: Early Childhood
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהוראת האנגלית כשפה זרה במסלול רב-גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחברה ואזרחות במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Social Studies and Civics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Nonformal Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך בלתי פורמאלי במסלול חינוך מיוחד
Course Title - Special Education Track: Nonformal Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך בלתי פורמאלי במסלול רב גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Nonformal Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (גילאי6-21)
Course Title - Special Education (ages 6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד במסלול הגן (לידה- שש)
Course Title - Kindergarten Track: Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחקלאות ולימודי הסביבה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Environmental and Agricultural Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודטבע במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Natural Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודכימיה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Land of Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודי הסביבה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Environmental Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול חינוך מיוחד
Course Title - Special Education Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון וספרות עברית במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Hebrew Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון וספרות עברית במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון וספרות עברית במסלול רב-גילאי (ג'-י'')
Course Title - Multi-Age Track: Hebrew Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון וספרות ערבית במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Arabic Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון וספרות ערבית במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Arabic Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון וספרות ערבית במסלול רב-גילאי (ג'-י'')
Course Title - Multi-Age Track: Arabic Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעי הטבע במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Natural Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעי המחשב במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמקרא במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמקרא במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - Elementary School Track: Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות עברית וכללית במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew and Genral Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודערבית במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Arabic Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודפיזיקה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודקולנוע במסלול רב גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Film Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת האמנות (B.Ed.F.A)
תכנית לימודקידום נוער במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Youth at Risk
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודקידום נוער במסלול חינוך מיוחד
Course Title - Special Education Track: Youth at Risk
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודקידום נוער במסלול רב גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track:Youth at Risk
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודקרימינולוגיה בקהילה ובחינוך
Course Title - Criminology In Community and Educational
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתרבות ישראל במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Jewish Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתרבות ישראל במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Jewish Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראה ולמידה: שפות
Course Title - Teaching and Learning: Languages
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת המדעים במסלול העל יסודי (ז'-י"ב)
Course Title - High School Track: Science Instruction
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי (ז'-י"ב)
Course Title - High School Track: Mathematics Instruction
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודחינוך ומורשת ערבית בישראל
Course Title - Education and Arab Heritage in Israel
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך מדעי בינתחומי (STEM)
Course Title - Integrative STEM Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - אמנות חזותית
Course Title - Art Therapy- Visual Art
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.A.A.T) מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות- אמנות חזותית למטפלים מנוסים
Course Title - Art Therapy – Visual Art for Experienced Therapists
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
Course Title - Educational Counseling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודלקויות למידה: הערכה והתערבות חינוכית
Course Title - Learning Disorders: Evaluation and Educational Intervention
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמוסמך בהוראה במסלול היסודי
Course Title - Elementary Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודמוסמך בהוראה במסלול העל יסודי
Course Title - Secondary Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
Course Title - Management and Organization of Education Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודעיצוב למידה בלתי פורמלית ושיתופית
Course Title - Informal and Cooperative Learning Design
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודקידום נוער בסיכון ובמצוקה
Course Title - Youth at Risk
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהערכה ותכנון לימודים
Course Title - Evaluation and Curriculum Planning
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך לאמנות
Course Title - Fine Art Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד
Course Title - Special Education
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודמיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית
Course Title - Education, mindfulness and social emotional learning
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודלקויות למידה: הערכה והתערבות חינוכית
Course Title - Learning Disorders: Evaluation and Educational Intervention
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
Course Title - Management and Organization of Education Systems
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)