המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 24/10/1995
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
ת.ד. 8349, רח' החשמל 22, חיפה 33145
טלפון
04-8322344
פקס
04-8233517

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאנגלית במסלול רב-גילאי
Course Title - Multi-Age Track: English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך במסלול הגן (לידה- שש)
Course Title - Kindergarten Track: Early Childhood Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהוראת העברית כשפה שנייה במסלול רב גילאי (ג'-י')
Course Title - Multi-Age Track: Teaching Hebrew as a Second Language
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהוראת מדעי המחשב - פיסיקה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Teaching Computer Science - Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהוראת מדעי המחשב במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Teaching Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (גילאי 6-21)
Course Title - Special Education (Age 6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד במסלול הגן (לידה עד שש)
Course Title - Kindergarten Track: Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודכימיה-ביולוגיה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Chimistry-Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודכימיה-פיסיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Chimistry-Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול הגן (לידה- שש)
Course Title - Kindergarten Track: General Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: General Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: General Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודערבית במסלול הגן (לידה- שש)
Course Title - Kindergarten Track: Arabic
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודערבית במסלול רב גילאי (א'-י')
Course Title - Multi-Age Track: Arabic
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראה ולמידה
Course Title - Teaching and Learning
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך לשוני
Course Title - Language Education (Arabic, Hebrew, English)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך מדעי
Course Title - Science Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודלקויות למידה בשפה הערבית: הערכה והתערבות חינוכית
Course Title - Learning Disabilities in the Arabic Language: Evaluation and Educational Intervention
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמוסמך בהוראה במסלול היסודי
Course Title - Elementary School Track: Master of Teaching
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודמוסמך בהוראה במסלול העל יסודי
Course Title - High School Track: Master of Teaching
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחינוך לשוני
Course Title - Linguistic Education
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך מדעי
Course Title - Science Education
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)