המכללה האקדמית כנרת
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 24/04/2008
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
צמח ד.נ. עמק הירדן 15132
טלפון
1-800-20-90-20
פקס
077-5653708

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסה אזרחית
Course Title - Civil Engineering
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת איכות ואמינות בתעשייה
Course Title - Quality and Reliability Engineering in Industry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
Course Title - Electrical and Electronic Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
Course Title - Software Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשיות מים
Course Title - Water Industry Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודחינוך וקהילה
Course Title - Education and community
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל
Course Title - Land of Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים
Course Title - Multidisciplinary Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול משאבי אנוש
Course Title - Human Resources Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול תיירות ומלונאות
Course Title - Tourism and Hotel Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסת תעשיות מים
Course Title - Water Industry Engineering
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל
Course Title - Land of Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול תיירות ומלונאות
Course Title - Tourism and Hotel Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניתוח התנהגות
Course Title - Applied Behavior Analysis
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)