המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 18/06/1996
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
סנונית 51, ת.ד 78 כרמיאל 2161002
טלפון
*9099
פקס
04-9901751

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסה אזרחית
Course Title - Civil Engineering
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסה מכונות
Course Title - Mechanical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת ביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
Course Title - Electrical and Electronic Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע
Course Title - Information Systems Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
Course Title - Software Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
Course Title - Applied Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסה מכונות
Course Title - Mechanical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות
Course Title - Engineering Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
Course Title - Software Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)