המכללה האקדמית בוינגייט
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 05/09/1984
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

על פי החלטת מל"ג המכללה האקדמית וינגייט ומכללת לוינסקי לחינוך התאחדו תחת מוסד אחד בשם המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט

כתובת
דואר וינגייט, נתניה 42902
טלפון
09-8639222
פקס
09-8650960