המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א. ד. גורדון
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 07/01/1995
סוג תקצוב null
כתובת
טשרניחובסקי 73, חיפה.
טלפון
04-8590111
פקס
04-8332040

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאנגלית במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך
Course Title - Early Childhood Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהומניסטיקה (ספרות, לשון ומקרא) במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Humanistics (Literature, Language and Biblical Studies)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך חברתי קהילתי במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Community Social Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (גילאי 6-21)
Course Title - Special Education (ages 6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמורשת דרוזים ולימודים דרוזים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Druze Heritage and Druze Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמקרא במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמקרא במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודשפה וספרות אנגלית במסלול הרב גילאי
Course Title - Multi-Age Track: English Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת בחינוך במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Media Literacy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת במסלול העל-יסודי (ז'-ט')
Course Title - High School Track: Media Literacy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track : Israel's Culture and Heritage
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתרבות ישראל ומורשתו במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Israel's Culture and Heritage
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהדרכה, הנחייה ולמידה
Course Title - Guidance, advising and learning
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת המתמטיקה
Course Title - Master of Education for Teaching Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחדשנות וטכנולוגיות בחינוך
Course Title - Innovation and Technologies in Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך משלב
Course Title - Inclusive Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמוסמך בהוראה במסלול העל-יסודי
Course Title - M.Teach program: High School Track
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
Course Title - Educational Leadership and Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
Course Title - Education system management and organization
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)