המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 06/08/1979
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
ת.ד. 3578, בית הכרם, ירושלים 91035
טלפון
02-6558111
פקס
02-6521548

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאנגלית והוראתה במסלול הרב גילאי
Course Title - Multi-Age Track: English language Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודגיאוגרפיה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Geography
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודגיאוגרפיה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Geography
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך בחברה הערבית במסלול הגן (לידה - שש)
Course Title - Kindergarten Track: Preschool Education In Arab Society
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Preschool Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהוראת העברית כשפה נוספת במסלול היסודי (א'-ו') בחברה הערבית
Course Title - Elementary School Track: Teaching Hebrew to Speakers of Other Languages for the Arab Society
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה ומחשבת ישראל במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: History and Jewish Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה ומחשבת ישראל במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: History and Jewish Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד בחברה הערבית במסלול הגן (לידה - שש)
Course Title - Kindergarten Track: Special Education in Arab Society
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Informal Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך במסלול היסודי
Course Title - Elementary School Track: Education (Grades 1-6)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מבוגרים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Adult Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (גילאי 6-21)
Course Title - Special Education (ages 6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד בחברה הערבית (גילאי 6-21)
Course Title - Special Education in Arab Society ( Ages 6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד והוראת תלמידים עם מוגבלויות מרובות (מלמ"ם) (לידה-שש)
Course Title - Special Education and Teaching Children With Multiple Disabilities (PMLD) (birth-6)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד והוראת תלמידים עם מוגבלויות מרובות (מלמ"ם), (גילאי 21-6)
Course Title - Special Education and Teaching Children With Multiple Disabilities (PMLD) ( Ages 6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד משלב במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Inclusive Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כללייים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: General studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים בחברה הערבית במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: General Studies in Arab Society
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: General studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול חינוך מיוחד בחברה הערבית (לידה-שש)
Course Title - Special Education Track: General Studies in Arab Society (birth -6)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול לחינוך מיוחד
Course Title - Special Education Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעים במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמקרא במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמקרא במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה-פיסיקה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Mathematics-Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודערבית במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Arabic
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודערבית במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Arabic
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודשילוב אמנויות בהוראה במסלול הגן (לידה עד שש)
Course Title - Kindergarten Track: Arts - Integrating The Arts In Teaching
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודשילוב אמנויות בהוראה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Arts - Integrating the Arts in Teaching
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתיאטרון ודרמה בחינוך במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Theatre and Drama
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת בחינוך במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת בחינוך במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראה ולמידה
Course Title - Teaching and Learning
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך לגיל הרך
Course Title - Early Childhood Education
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך לקיימות- חברה, סביבה, בריאות
Course Title - Education for Sustainability (ES)-Environment, Society, Health
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות- טיפול במוזיקה
Course Title - ArtsTherapy - Music
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.A.A.T) מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות-טיפול באמנות חזותית
Course Title - ArtsTherapy - Visual Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.A.A.T) מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות-טיפול בביבליותרפיה
Course Title - ArtsTherapy – Bibliotherapy
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.A.A.T) מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות-טיפול בתנועה ומחול
Course Title - ArtsTherapy -Movement and Dance
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.A.A.T) מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות
תכנית לימודמוסמך בהוראה במסלול העל יסודי
Course Title - Master of Teaching in High School Track
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודמידענות וספרנות
Course Title - Information and Library Science in the Education System
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודשילוב תלמידים עם לקויות למידה ועם קשיי התנהגות
Course Title - Integration of Pupils with Learning and Behavioral Disabilties
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)