המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו – חיפה ע"ש נרי בלומפילד
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 12/12/2004
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
הגנים 21, ת.ד. 9034, חיפה 31090
טלפון
1800-770-990
פקס
1534-8562566

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודארכיטקטורה
Course Title - Architecture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בארכיטקטורה (.B.Arch)
תכנית לימודניהול עסקי
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודעיצוב אופנה
Course Title - Fashion Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.Des)
תכנית לימודעיצוב גרפי
Course Title - Graphic Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.Des)
תכנית לימודצילום
Course Title - Photography
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.F.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודעיצוב, סביבה וחינוך
Course Title - Design Environment & Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראת העיצוב (M.Ed. Des)