הקריה האקדמית אונו
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 11/07/2006
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

הבהרה

* בהתאם להחלטת המל"ג מיום 24.9.19 הסתיימה ההכרה במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה כמוסד להשכלה גבוהה.
בהתאם למתווה שנקבע – קליטת הסגל והסטודנטים התבצע במוסדות האקדמיים הבאים: המסלול האקדמי של המכללה למנהל, המרכז האקדמי פרס, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים והקריה האקדמית אונו.
אור יהודה - החלטת מל'ג 24.9.19

** בהתאם למתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו, החל משנה”ל תש”פ תכניות הלימודים שהתקיימו במכללה האקדמית לחברה ואמנויות יתקיימו בהסמכה זמנית לשלוש שנים בקריה האקדמית אונו.
חברה ואמנויות - החלטת מל'ג 12.2.19


 

כתובת
רח' צה"ל 104, ת.ד. 759 קרית אונו 55000
טלפון
03-5311888
פקס
03-5356120

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהסבת אקדמאים לסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
Course Title - Communication Sciences and Disorders
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחינוך וחברה
Course Title - Education and Social Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
Course Title - Behavioral Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמוסיקה רב תחומית
Course Title - Multi-Disciplinary Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במוסיקה (B.Mus)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות
Course Title - Business Administration: Accounting Specialization
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמערכות מידע
Course Title - Information Systems
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודספורטתרפיה
Course Title - Sports Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפרסום ותקשורת שיווקית
Course Title - Advertising and Marketing Communications
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
Course Title - Occupational Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בריפוי בעיסוק (B.O.T)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאסטרטגיה דיגיטלית וניהול השיווק
Course Title - Digital Strategy and Marketing Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודבין תחומי במדעי הבריאות והשיקום
Course Title - Multi-disciplinary Studies in Health and Rehabilitation Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחברה ואמנויות
Course Title - Society and the Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.P.S)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול באמנות חזותית
Course Title - Arts Therapies- Visual Art Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול במוסיקה
Course Title - Arts Therapies - Music Therapy
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול בפסיכודרמה
Course Title - Arts Therapies- Psychodrama
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול בתנועה ומחול
Course Title - Arts Therapies- Dance and Movement Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים
Course Title - Legal Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי היהדות
Course Title - Jewish Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)