מכון ויצמן למדע
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור השפלה
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ת.ד 26 רחובות 7610001
טלפון
08-9342924
פקס
08-9344114

תואר שני עם וללא תיזה

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראת המדעים
Course Title - Science Teaching
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמדעי החיים
Course Title - Life Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הכימיה
Course Title - Chemical Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הפיסיקה
Course Title - Physical Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה ומדעי המחשב
Course Title - Mathematics and Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)