מכון טכנולוגי חולון – HIT
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 11/04/2002
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
גולומב 52 , ת.ד. 305 חולון 5810201
טלפון
03-5026501
פקס
03-5026501

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
Course Title - Electrical and Electronics Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
Course Title - Digital Medical Technologies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודטכנולוגיות למידה
Course Title - Instructional Technology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
Course Title - Applied Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודניהול טכנולוגיה
Course Title - Technology Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודעיצוב פנים
Course Title - Interior Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (B.Des)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
Course Title - Industrial Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (B.Des)
תכנית לימודעיצוב תקשורת חזותית
Course Title - Visual Communications Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (B.Des)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודטכנולוגיות למידה
Course Title - Instructional Technology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי הנתונים
Course Title - Data Science
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודעיצוב לסביבה טכנולוגית
Course Title - Design for Technological Environment
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בעיצוב (M.Des)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
Course Title - Electrical and Electronics Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודניהול טכנולוגיה
Course Title - Technology Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)