מכון שכטר למדעי היהדות
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 28/06/2005
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
אברהם גרנות 4, ת.ד. 16080, ירושלים 9116002
טלפון
074-7800600
פקס
02-6790840

תואר שני ללא תיזה

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמדעי היהדות
Course Title - Jewish Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)