מכללה אקדמית לחינוך "אורנים"
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור הצפון
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

התארים המסומנים ב- * מוענקים על ידי אוניברסיטת חיפה

כתובת
דואר קרית טבעון 36006
טלפון
04-9838811
פקס
04-9530488

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאזרחות במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Civic Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודאמנות במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Arts studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודאמנות במסלול רב-גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית+תעודת הוראה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: English language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודאנגלית+תעודת הוראה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: English language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Geography and environmental studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Early childhood education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהוראת המדעים – ביולוגיה*
Course Title - Science Education - Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהוראת המתמטיקה*
Course Title - *Education in Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהוראת מתמטיקה ומדעי המחשב*
Course Title - Education in Mathematics and Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהוראת מתמטיקה ופיזיקה
Course Title - Education in Mathematics and Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהוראת ערבית במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Arabic language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהוראת פיסיקה ומדעי המחשב*
Course Title - Education in Physics and Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה+תעודת הוראה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחינוך במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (גילאי 6- 21)
Course Title - Special education (ages 6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Special education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך קהילתי-חברתי במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Inclusive education and community studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודטבע ומדעים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Natural Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Land o Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Land of Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודי מזרח-תיכון+תעודת הוראה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Middle East Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים+תעודת הוראה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלשון עברית+תעודת הוראה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Hebrew language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלשון עברית+תעודת הוראה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל+תעודת הוראה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Jewish Thought
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמקרא+תעודת הוראה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Bible studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמקרא+תעודת הוראה במסלול העל-יסודי (ז'-י)
Course Title - High School Track: Bible studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודסוציולוגיה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Sociology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות+תעודת הוראה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודספרות+תעודת הוראה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Communication studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהגיל הרך
Course Title - Early Childhood Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת המדעים לבית הספר העל-יסודי
Course Title - Secondary School Science Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת מתמטיקה ומדעים למסלול היסודי
Course Title - Elementary School Track: Mathematics and Science Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך והוראה של תלמידים בהדרה
Course Title - Inclusive Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
Course Title - Educational Systems Management and Organization
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראה רב תחומית במדעי הרוח
Course Title - Multidisciplinary Studies in the Humanities
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת שפות זרות
Course Title - Foreign Language Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
Course Title - Guidance and Counseling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמוסמך בהוראה במסלול העל-יסודי
Course Title - High School Track: Master of Teaching
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)