המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 13/05/1986
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
שושנה פרסיץ 15, קריית החינוך תל-אביב
טלפון
03-6902403
פקס
03-6902404

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאנגלית במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: English Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: English Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית במסלול רב-גילאי (א'-י')
Course Title - Multi-Age Track: English Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודביולוגיה במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Early Childhood Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך גופני במסלול הרב גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Physical Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מוזיקלי ריתמוס במסלול הגיל הרך
Course Title - Kindergarten Track: Music Education and Eurhythmics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מוזיקלי ריתמוס במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Music Education and Eurhythmics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (גילאי 21-6)
Course Title - Special Education (Ages 6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד במסלול הגן (לידה- שש)
Course Title - Kindergarten Track: Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודטבע במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Nature Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: General Teacher
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: General Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: General Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמוזיקה במסלול העל- יסודי (ז'- י"ב)
Course Title - High School Track: Music Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמוזיקה במסלול רב- גילאי (גן- י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Music Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמוזיקה ותנועה במסלול החינוך המיוחד
Course Title - Special Education Track: Music and Eurhythmics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמוזיקה ותנועה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Music and Eurhythmics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמקרא במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Bible Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמקרא במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Bible Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודעברית- שפה ואוריינות במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Hebrew
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודערבית במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Arabic
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראה ולמידה
Course Title - Teaching and Learning
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך לאורח חיים פעיל ובריא
Course Title - Active and Healthy Life Style Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך לגיל הרך
Course Title - Early Childhood Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית
Course Title - Language Education in a Multicultural Society
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד
Course Title - Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך מתמטי בעידן דיגיטלי בבית הספר העל-יסודי
Course Title - Mathematics Education in the Digital Age for Secondary School
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודטיפול באמצעות אומנויות - טיפול במוזיקה
Course Title - Therapy through Arts - Music Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.A.A.T) מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות
תכנית לימודמדעי האימון והספורט
Course Title - Sport Coaching Sciences
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמוסמך בהוראה במסלול העל-יסודי
Course Title - High School Track: Graduate Teacher
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחינוך מוזיקלי
Course Title - Music Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמדעי החינוך הגופני
Course Title - Physical Education Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעי החינוך הגופני (M.P.E)