סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור תל אביב
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
דרך נמיר 149, תל-אביב 62507
פקס
03-6990269

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנויות העיצוב במסלול העל-יסודי (ז'-י"ב)
Course Title - High School Track: Design Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת העיצוב (B.Ed. Des)
תכנית לימודאמנויות התיאטרון במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Directing and Teaching Drama
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת אמנות (B.Ed.F.A)
תכנית לימודאמנות ומדיה דיגיטלית במסלול העל יסודי (ט'-י"ב)
Course Title - High School Track: Art and Digital Media
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת אמנות (B.Ed.F.A)
תכנית לימודאנגלית במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית במסלול הרב-גילאי (ג'-י')
Course Title - Multi-Age Track: English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודביולוגיה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Early Childhood
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך בלתי פורמלי במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Non Formal Education
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Education (Grades 1-6)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך גופני ותנועה במסלול הרב-גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Physical Education and Movement
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך יצירתי במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: Creative Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (גילאי 6- 21)
Course Title - Special Education (Ages 6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד במסלול הגן (לידה- שש)
Course Title - Kindergarten Track: Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול הגן (לידה-שש)
Course Title - Kindergarten Track: General Teaching
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמחול ותנועה במסלול הרב-גילאי (א'-י"ב)
Course Title - Multi-Age Track: Dance and Movement
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת המחול (B.Ed.Dance)
תכנית לימודמחשבים ומערכות מידע במסלול העל-יסודי (ט'-י"ב)
Course Title - High School Track: Computers and Information Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמקרא במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודניהול עסקי במסלול העל יסודי (ט'-י"ב)
Course Title - High School Track: Business Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודניהול עסקי-חברתי
Course Title - Social business administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת וקולנוע במסלול העל-יסודי (ט'-י"ב)
Course Title - High School Track: Media and Film
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראת אמנות (B.Ed.F.A)
תכנית לימודתרבות ישראל במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Jewish Culture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהערכה בחינוך
Course Title - Evaluation in Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך לפעילות גופנית ולבריאות
Course Title - Health and Physical Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - ביבליותרפיה
Course Title - Arts Therapy - Bibliotherapy
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.A.A.T) מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול באמנות חזותית
Course Title - Arts Therapy - Visual Art
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.A.A.T) מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול בפסיכודרמה
Course Title - Arts Therapy - Psychodrama
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.A.A.T) מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול התנועה
Course Title - Arts Therapy - Movement
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.A.A.T) מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות
תכנית לימודטכנולוגיה בחינוך
Course Title - Technology in Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמוסמך בהוראה במסלול העל יסודי
Course Title - Master of Education in Teaching -High School Track
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
Course Title - Management and Organization of Educational Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאוריינות חזותית בחינוך
Course Title - Visual Literacy in Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית
Course Title - Multidisciplinary Studies in the Humanities
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך מתמטי לבית הספר היסודי
Course Title - Mathematics Education for Elementary School
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך סביבתי
Course Title - Environmental Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהערכה בחינוך
Course Title - Evaluation in Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך לפעילות גופנית ולבריאות
Course Title - Health and Physical Education
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודטכנולוגיה בחינוך
Course Title - Technology in Education
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)