שנקר. הנדסה. עיצוב. אמנות
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 02/03/1977
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
אנה פרנק 12 רמת גן 52526
טלפון
03-6110000/03-6110037
פקס
03-6133169

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנות רב-תחומית
Course Title - Multidisciplinary Art
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (B.F.A)
תכנית לימודהנדסה כימית
Course Title - Chemical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים פולימרים
Course Title - Polymer Materials Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
Course Title - Electrical & Electronic Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
Course Title - Software Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering & Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודעיצוב אופנה
Course Title - Fashion Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (B.Des)
תכנית לימודעיצוב טקסטיל
Course Title - Textile Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (B.Des)
תכנית לימודעיצוב פנים מבנה וסביבה
Course Title - Interior Building & Enviroment Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (B.Des)
תכנית לימודעיצוב תכשיטים
Course Title - Jewlery Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (B.Des)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
Course Title - Industrial Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (B.Des)
תכנית לימודתקשורת חזותית
Course Title - Visual Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (B.Des)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנות
Course Title - Fine Arts
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.F.A)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering & Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודעיצוב
Course Title - Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעיצוב (M.Des)
תכנית לימודעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים
Course Title - Digital Gaming Design & Development
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעיצוב (M.Des)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסת חומרים פולימרים
Course Title - Polymer Materials Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)