תכנית מלגות לקליטת סגל מצטיין- מלגות אלון

מטרת התוכנית

תמיכה בחוקרים צעירים מצטיינים בתחומי מחקר שונים ומטרתה לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט את המלגאים במשרה מלאה.
בתום תקופת המלגה יתחייבו האוניברסיטאות לקלוט את המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה.

תקופת מלגה

שלוש שנים.

גובה מלגה

כ-300,000 ₪ בשנה, כגובה עלות השכר הממוצע בדרגה בה נקלט המלגאי (מרצה / מרצה בכיר / פרופ’ חבר).
וכן מענק חד פעמי לצרכי מחקר:
ניסיונאים: מענק מחקר חד-פעמי בגובה 170 אלפי ₪.
תיאורטיקנים: מענק מחקר חד-פעמי בגובה 50 אלפי ₪.

מספר המלגות

עד 25 מלגות

אופן הגשת בקשה

באמצעות המוסדות בלבד, עפ"י לוחות הזמנים שיקבעו ע"י המוסד.
מועד סופי להגשת מועמדות ע"י המוסדות – אפריל 2024

יצירת קשר

באמצעות המוסד האקדמי

קישורים רלוונטיים

תכנית מלגות אלון הנחיות – מחזור מ"ד – תשפ"ה