תכנית ות"ת לתמיכה בקליטת חברי סגל במדעי הים והמים

מטרת התוכנית

הגדלת מספר החוקרים באוניברסיטאות המחקר בתחומים של מדעי הים והמים, כמהלך מרכזי למינוף הפעילות בהם. הדבר יתאפשר באמצעות מתן מענקי קליטה ומחקר לחברי סגל על בסיס קריטריונים של מצוינות מדעית.

תקופת מלגה

חמישה מחזורים, בין השנים תשפ"ד-תשפ"ח.

גובה מלגה

ניסיונאים- מענק קליטה חד-פעמי על סך 1.25 מיליון ₪ (לטובת רכש ציוד מעבדה), ומענק מחקר חד-פעמי בגובה 170 אלפי ₪.

תיאורטיקנים- מענק קליטה חד-פעמי בגובה 250 אלפי ₪, ומענק מחקר חד-פעמי בגובה 50 אלפי ₪.

מספר המלגות

4-8 מענקים בכל אחד מהמחזורים.

אופן הגשת בקשה

באמצעות המוסדות בלבד, על פי לוחות הזמנים שייקבעו על ידי המוסד.

מועד סופי להגשת מועמדות על ידי המוסדות – 15.04.2024.

יצירת קשר

באמצעות המוסד האקדמי.

קישורים רלוונטיים

תכנית ות"ת לתמיכה בקליטת חברי סגל במדעי הים והמים (תשפ"ד-תשפ"ח)