בינלאומיות בהשכלה הגבוהה

ות”ת חרטה על דגלה להפוך את מדינת ישראל לאבן שואבת לסטודנטים מצטיינים ממדינות שונות בעולם. הגדלת התקציב בצורה משמעותית תאפשר להרבה יותר סטודנטים בינלאומיים מצטיינים להיקלט בישראל. כמו כן, נדאג לשיפור היכולות ללמידה בשפה זרה כאן בישראל ונעודד סטודנטים ישראלים לצאת לתקופת לימודים או התמחויות בחו”ל, ובכך לעודד קשרי גומלין אשר יעשירו מאוד את האיכות האקדמית בישראל ויחזקו את המוניטין הבינלאומי שלה
פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת