בינלאומיות בהשכלה הגבוהה

צוות בינלאומיות פועל לתמוך במאמצי המוסדות לקידום הבינלאומיות באמצעות מתן הכשרות, קיום ימי עיון, והנגשת מידע. בנוסף, הצוות פועל להגדלת מספר הסטודנטים הבינלאומיים בישראל באמצעות פעולות מיתוג ושיווק, הפעלת תוכניות מלגות לסטודנטים בינלאומיים והסרת חסמים ברמה הלאומית.