תכניות מלגות לסטודנטים בינלאומיים

מזה שמונה שנים מפעילה ות"ת תוכנית מלגות יוקרתית עבור פוסט דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו. במסגרת תוכנית זו שואפת וות"ת להגדיל מספר בתר-הדוקטורנטים הבינלאומיים המצוינים בארץ, לשמור על מגמת עיבוי קבוצות המחקר באוניברסיטאות ולעודד את קשרי המחקר האקדמיים של מדינת ישראל עם מדינות סין והודו. תש"פ.

לצורך הפעלת תוכנית זו ות"ת מקצה בכל שנה עד 55 מלגות דו-שנתיות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו, אשר ממומשות בכפוף להתאמה האקדמית של המועמדים המוערכים על ידי ועדות שיפוט תחומיות, המופקדת על השיפוט האקדמי של המועמדים ועל בחירת הזוכים.

למידע נוסףתכנית פולברייט של ממשלת ארה"ב היא אחת התכניות המפורסמות לחילופי סטודנטים ומרצים. בישראל, התכנית מופעלת ע"י קרן חינוך ארה"ב-ישראל (USIEF). תכנית פולברייט בישראל מציעה שורה של תכניות ליבה ותכניות ייחודיות, וביניהם תוכנית המלגות לפוסט דוקטורנטים מצטיינים שות"ת משתתפת בתקצובה.  במסגרת התוכנית מל"ג משתתפת במימון 16 מלגות בגובה 47,000$ לשנה לישראלים היוצאים ללימודים בארה"ב לתקופה של 9-12 חודשים, ובמימון 8 מלגות בגובה 35,000$ בשנה לאמריקאים המגיעים לפוסט דוקטורט בישראל לתקופה של שנתיים.

למידע נוסף במסגרת תוכנית זו, שואפת ות”ת להגדיל את מספר הבתר-דוקטורנטים המשתלמים בישראל, בדגש על בתר דוקטורנטים מצטיינים מאוניברסיטאות מובילות בארה”ב וקנדה. התכנית, בשיתוף מכון צוקרמן, מאפשרת קליטה של עשרות בתר-דוקטורנטים מצטיינים במקצועות ה- STEM (מדעים וטכנולוגיה) בישראל.

גובה המלגה לכל פוסט דוקטורט הוא 100 אלף דולרים לשנתיים. המלגה מיועדת בין השאר למימון דמי קיום, מגורים, מסגרות חינוך לילדים, טיסות ועוד. במידת הצורך ניתן יהיה להרחיב את המלגה לשנתיים נוספות.  סך התקציב יעמוד על כ- 11 מיליון דולרים על פני 4 שנים (חלוקה שווה בין ות”ת ומכון צוקרמן).

תהליך הגשת המועמדות למלגה זו מנוהלת ע"י קרן צוקרמן – https://zuckerman-scholars.org/about/overview/תוכנית המלגות 'סנדויץ' היינה תוכנית מלגות שהקימה ות"ת במטרה לקדם את קשרי המחקר הבינלאומיים בין חוקרים וקבוצות מחקר בארץ ובחו"ל. במסגרת תוכנית זו יחולקו בין השנים תשע"ט-תש"פ 80 מלגות (40 בכל שנה"ל). המלגות ניתנות לדוקטורנטים מחו"ל המגיעים במסגרת מחקרם לשנת השתלמות בכל אחת מ-8 האוניברסיטאות הישראליות המעניקות תואר דוקטור. בכל שנה כל אחת מהאוניברסיטאות בוחרות 5 דוקטורנטים מטעמה לקבלת המלגה.


לפרטים נוספים


 מטרת התוכנית למשוך חוקרים צעירים מצטיינים מרחבי העולם לבוא לישראל ולהשתלב במחקר כדי לחזק אותו ולטוות קשרים מקצועיים ואישיים עם החוקרים הישראלים בשאיפה שקשרים אלו יובילו לשיתופי פעולה מחקריים בעתיד.

הוועדה לבחירת הזוכים במלגה, בראשות חבר האקדמיה פרופ' מוטי שגב, ממונה על מימוש התוכנית. בוועדה חברים חברי אקדמיה וחברי סגל מקשת רחבה של תחומים במדעי הטבע ומדעי הרוח ממגוון האוניברסיטאות בישראל וכן מדען בולט מחו"ל. הזוכים נבחרים על סמך הצטיינות במחקר.

בשנה שעברה הורחבה התוכנית בזכות שותפות חדשה בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ובין המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), והוחלט להעניק מלגות בכל תחומי הדעת ובכללם תחומי מדעי הרוח והחברה.

המלגות הן לתקופה של שנתיים בסכום של 160,000 שקל (~$47,000) לשנה.