תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה

 

התקציב הרגיל של המוסדות המתוקצבים להשכלה הגבוהה מיועד למימון פעילותם השוטפת. התקציב הרגיל מתבסס על שלושה מקורות הכנסה עיקריים:

  • ההשתתפות הממשלתית – השתתפות הממשלה המועברת למוסדות ברובה בצורה ישירה ובחלקה כהקצבות ייעודיות למטרות מוגדרות.
  • הכנסות מסטודנטים- הכנסות משכר לימוד, תשלומים נלווים ושונות.
  • הכנסות מוסדיות עצמיות – תרומות, תקורה ממענקי מחקר ומתקציבים אחרים, תמלוגים ממסחור ידע והכנסות נוספות.
  • חוברת התקציב תשפ"ד

 

 

לחוברות התקציב

ניתוח ההכנסה ממודל ההוראה והמחקר של ות”ת לחבר סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות – תשע”ט-תש"פ