תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה

הכפלת תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה

התקציב הרגיל של המוסדות המתוקצבים להשכלה הגבוהה מיועד למימון פעילותם השוטפת. התקציב הרגיל מתבסס על שלושה מקורות הכנסה עיקריים:

  • ההשתתפות הממשלתית – השתתפות הממשלה המועברת למוסדות ברובה בצורה ישירה ובחלקה כהקצבות ייעודיות למטרות מוגדרות.
  • הכנסות מסטודנטים- הכנסות משכר לימוד, תשלומים נלווים ושונות.
  • הכנסות מוסדיות עצמיות – תרומות, תקורה ממענקי מחקר ומתקציבים אחרים, תמלוגים ממסחור ידע והכנסות נוספות.
  • חוברת התקציב תשפ"ב

 

 

לחוברות התקציב

ניתוח ההכנסה ממודל ההוראה והמחקר של ות”ת לחבר סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות – תשע”ט-תש"פ

Picking a website with severe internet dating capabilities is a great idea if you are searching for the serious partnership. These internet sites cater to usaadultclassifieds knoxville serious connections and females searching for a critical relationship. Despite the fact that there are lots of online dating websites, you need to just use these for severe purposes. The reason being girls examine guys on distinct ranges. This simply means that you should be sure that you make a great very first impression. Using a serious internet dating internet site, you can be sure that you'll be setting up a beneficial effect on a woman's imagination.