בינה מלאכותית ומדעי הנתונים (תכנית לאומית)

מחקר בתחום הבינה המלאכותית ומדעי הנתונים מתייחס לאיסוף, ניהול, עיבוד, ניתוח וויזואליזציה של נתונים המשויכים למנעד רחב של דיסציפלינות אקדמיות ואפליקציות מסחריות, כמו גם לניתוח משמעות, הסקת מסקנות ופיתוח כלים הנשענים על הנתונים הנאספים, הן בכדי לזקק את המידע והן בכדי לייצר תשובות קוהרנטיות לשאילתות. הנתונים יכולים לכלול מלל, מספרים, תמונות וסרטוני וידאו. המחקר בתחום חווה בשנים האחרונות צמיחה מוגברת ומואצת והשקעות כספיות בהתאם, הן מצד התעשייה והן מצד אוניברסיטאות ומכונים פרטיים. לבינה מלאכותית ולמדעי הנתונים יש נגיעה לכמעט כל עולמות התוכן של המרחב האקדמי, והם טומנים בחובם פוטנציאל חדשנות ופריצות דרך עם השלכות משמעותיות על חיי היום-יום.

ב-2018 הושקה תכנית ארבע-שנתית לקידום מחקר אקדמי בתחום בתקציב של 150 מיליון ₪, אשר כוללת את המרכיבים הבאים: תמיכה בהקמה ובביסוס של מרכזי מחקר אוניברסיטאיים ב"מסלול מואץ" (חלוקת תקציב שוויונית על פי עמידה בתנאי סף), ובמסלול תוספתי תחרותי; תמיכה בהקמת מערך לסנכרון פעילות מרכזי המחקר לעיל, ולמינוף שת"פ בינ"ל, ועם התעשייה (IDSAI - Israel Data Science and AI Initiative), כולל ארגון כנס שנתי בינ"ל; תמיכה בתשתית ענן להוראה ולמחקר באוניברסיטאות; תכנית מלגות לדוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים. כיום, פועלים בשבע אוניברסיטאות (העברית, ויצמן, הטכניון, תל-אביב, בר-אילן, בן-גוריון וחיפה) מרכזי מחקר למדעי הנתונים ולבינה מלאכותית, בתמיכת ות"ת, בתקציב כולל של קרוב ל-120 מיליון ₪ (לא כולל מימון משלים בהיקף של 25% מצד האוניברסיטאות).

בשלהי 2021, הפכה התכנית האקדמית לחלק מתכנית לאומית לקידום בינה מלאכותית בתקציב כולל של כ-900 מיליון ₪ עד ל-2026, בשיתוף עם משרדי הביטחון, החדשנות-המדע-והטכנולוגיה, האוצר, ורשות החדשנות. זאת בעקבות אימוץ המלצות ועדת הבדיקה העצמאית של פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למחקר) בו יושבים הגופים לעיל. התכנית כוללת, בנוסף ובהמשך למוזכר מעלה, גם: השקעה בתשתיות NLP (Natural Language Processing) ו-HPC (High Performance Computing), פיתוח משאבי/מאגרי נתונים ו"ארגזי חול" טכנולוגיים, קידום רגולציית בינה מלאכותית אמינה, והטמעת כלי בינה מלאכותית במגזר הציבורי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל התכנית, ד"ר זיו קציר: ziv.katzir@innovationisrael.org.il.


קולות קוראים:

תכנית מלגות לבתר-דוקטורטים מצטיינים במדעי הנתונים – מחזור תשפ"ה יפתח ברבעון הראשון של שנת 2024

תכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים – מחזור תשפ"ה יפתח ברבעון הראשון של שנת 2024

תכנית מלגות למסטרנטים מצטיינים במדעי הנתונים – מחזור תשפ"ה יפתח ברבעון הראשון של שנת 2024


 

קישורים:

דוח ועדת ההיגוי למדעי הנתונים (2020)

דוח ועדת תל"מ לתכנית מו"פ לאומית לקידום בינה מלאכותית ומדעי הנתונים (2020)