תוכניות מלגות המצויינות של הות"ת

מדי שנה ות"ת מעניקה מלגות לחברי סגל וחוקרים מצטיינים בסך של כ-90 מיליון ₪

המטרה: עידוד המצוינות המדעית  בתחומי הדעת השונים ועידוד אוכלוסיות שונות בהשכלה הגבוהה.

 

מלגות לקליטת סגל מצטיין

תכנית המלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים