הלשכה המשפטית מעניקה ליווי משפטי לפעילותם של המועצה להשכלה גבוהה וועדותיה ולוועדה לתכנון ותקצוב ולמינהל מל"ג/ות"ת.

צוות האגף

עו"ד יעל טור כספא

יועצת משפטית