האגפים המקצועיים

אגף מינהל משאבי אנוש אחראי למתן מענה למכלול הצרכים והשירותים הנדרשים לפעילותו השוטפת של מינהל המל”ג

צוות האגף

דנה אהרון

סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

צור קשר: shirn@che.org.il

 

מינהל ומשאבי אנוש