אגף מינהל ומשאבי אנוש אחראי למתן מענה למכלול הצרכים והשירותים המינהלתיים הנדרשים לפעילותם של מל”ג ושל ות"ת . במסגרת זו האגף נותן מעטפת ותמיכה בתחומים שונים ובכללם – משאבי אנוש והדרכה; ניהול תקציב מינהל התאגיד, תשלומים והנהלת חשבונות; שכר; רכש והתקשרויות; מערכות מידע ומחשוב; תפעול ולוגיסטיקה; נהלים והנחיות עבודה