האגפים המקצועיים

אגף מינהל משאבי אנוש אחראי למתן מענה למכלול הצרכים והשירותים הנדרשים לפעילותו השוטפת של מינהל המל”ג

צוות האגף

איתמר לוי

סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

צור קשר: shirn@che.org.il

מינהל ומשאבי אנוש