האגפים המקצועיים

אגף מינהל משאבי אנוש אחראי למתן מענה למכלול הצרכים והשירותים הנדרשים לפעילותו השוטפת של מינהל המל”ג