חזון הקמפוס החדש

הקמפוס החדש היא תכנית הדגל של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בחומש הנוכחי (2017 – 2022). יישום התכנית מבטא ראייה ביקורתית של כלל המערכת והבנה כי לצד הישגים מרשימים במחקר ובהוראה, המערכת חייבת להתמודד עם השינויים הגלובליים בעולמות ההשכלה הגבוהה, ולעשות את ההתאמות הנדרשות. השינוי המרכזי מקורו במהפכת האינטרנט שיש לה השפעה עצומה על עולם הלמידה בכל שלב שהוא, על מתודות המחקר, על עולם התעסוקה ובעקבות כך על היעלמותם של מקצועות מסוימים ולידתם של חדשים, על גילאי הלמידה, וכן על העברה קלה יותר של ידע בין דיסציפלינות, בין מוסדות במדינה ומחוצה לה ועוד.

חזון הקמפוס החדש מתייחס לרכיבים שונים שכולם יחד יוצרים קמפוס עדכני ורלוונטי המעודד פתיחות ויזמות ופועל להסרת המחיצות, בין הסגל לסטודנטים, בין הפקולטות השונות ובין האקדמיה לתעשייה.

  1. למידה דיגיטלית – הנגשה ושיפור איכות ההוראה 
  1. הרכב הסטודנטים בקמפוס החדש
  1. למידה אקטיבית – הקמת מרכזי יזמות וחדשנות בקמפוסים
  1. לימודים אינטרדיסציפלינריים בקמפוס החדש
  1. חיזוק הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה
  1. חזון "המדע הפתוח" (Open Science) בעידן הענן
  2. תכניות הדגל במחקר