קידום היזמות והחדשנות

ישראל היא מדינה בעלת אופי יזמי ומובילת חדשנות, אך עד לאחרונה המוסדות האקדמיים לא ראו ביזמות וחדשנות מרכיב משמעותי בתכניות הלימוד השונות. חזון "הקמפוס החדש" נועד לחשוף ולהנגיש את עולם היזמות והחדשנות לסטודנטים וחברי סגל מכלל הדיסציפלינות, בדומה לקיים במוסדות הטובים בעולם. “הקמפוס החדש” יאפשר לסטודנטים תקופת לימודים פעילה בה יוכלו לגלות מעורבות גדולה יותר, תוך הפיכת המוסד האקדמי למרחב בו יוכלו לממש רעיונות יזמיים פורצי הדרך.

בהתאם,  פרסמה מל"ג/ות"ת קול קורא תחרותי באפריל 2018 להקמה של מרכזי יזמות בקמפוסים. בעקבות הכרזת הזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכנס ההשכלה הגבוהה בנובמבר 2019, מוקמים בימים אלו מרכזי יזמות וחדשנות בירושלים (מאגד JLM Impact של האוניברסיטה העברית, מכללת בצלאל ומכללת עזריאלי להנדסה), בת"א-רמת-גן (מאגד של אוניברסיטת ת"א ומכללת שנקר) ובחיפה (טכניון).

תודות לשיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי הסתייע בידי מל"ג/ות"ת להעניק תמיכה בהקמת מרכזי יזמות וחדשנות בעוד תשעה מוסדות להשכלה גבוהה, וביניהם: אוניברסיטת בן גוריון, מכללת ספיר, אוניברסיטת בר-אילן, מכללת אפקה, מאגד של אוניברסיטת חיפה, מכללת תל-חי ומכללת אורט-בראודה, המכון הטכנולוגי  חולון, ואוניברסיטת אריאל. ככלל, מטרת התמיכה לאפשר לסטודנטים מדיסציפלינות שונות לקבל הכשרה ביזמות ולפעול יחד עם המרצים והחוקרים, ובסיוע של מנטורים מקצועיים, לקידום פרויקטים משמעותיים ובעלי השפעה על החברה הישראלית. מרכזי היזמות יעזרו בכך להפיכת הקמפוס לאקו-סיסטם מותאם לעולמות החדשנות, המעודד יצירתיות, מסיר מחסומים ומחבר בין האקדמיה לתעשייה.

 


מסמך מדיניות – למידה אקטיבית

מרכזי יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה

קול קורא – תכנית עידוד יזמות וחדשנות באקדמיה באמצעות תמיכה בהקמה/שדרוג של מרכז יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע”י ות”ת

המוסדות הזוכים בקול קורא התחרותי להקמת מרכזי יזמות וחדשנות בקמפוס