מניעת הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה

המל”ג רואה חשיבות רבה בקידום דגלים חברתיים וערכיים, ונושא מניעת ההטרדות המיניות הוא דגל ערכי וחשוב ביותר. נמשיך לפעול יחד עם השותפים במוסדות האקדמיים כדי להעלות את המודעות, להגביר את החשיפה ולמזער את ההטרדות המיניות בקמפוס של גברים ונשים כאחד
סיו”ר מל”ג, פרופ’ אדו פרלמן