עידוד נשים ללימודי מקצועות ה – STEM

נתוני הנשים באקדמיה

בתחומי ה- STEM (מקצועות המדעים וההייטק), שילובן של נשים בתואר הראשון, ופועל יוצא מכך, בתארים מתקדמים אינו מספק. מנתוני המל"ג עולה כי על אף שמחצית מהניגשים לבגרות 5 יח"ל במתמטיקה הן נשים, בלימודים האקדמיים שיעור הנשים הלומדות במקצועות ההיי-טק נמוך יותר והגיע בתשע"ח לממוצע של 27%. כפועל יוצא מכך, שיעור הנשים המועסקות בתעשיית ההיי-טק הוא 26% בלבד. לאור זאת ות"ת הקצתה שורה של תמריצים שנועדו לעודד קליטתן של סטודנטיות לתחומים אלו.