עידוד נשים ללימודי מקצועות ה – STEM

 

מנתוני המל"ג עולה כי בתחומי ה- STEM (מקצועות המדעים וההייטק) שיעור הנשים בקרב הסטודנטים לתואר ראשון עלה מאוד בשנים האחרונות, לאור שורה של תמריצים שהקצתה ות"ת שנועדו לעודד קליטתן של סטודנטיות בתחומים אלו. שיעור הנשים לתואר ראשון בתחומי ה-STEM עלה בעשור האחרון מ-42% בממוצע ל-48%.

תשפ"ג
סה"כ 59.8%
מקצועות עזר רפואיים 83.7%
חינוך והכשרה להוראה 79.3%
מדעי החברה 69.8%
המדעים הביולוגיים 68.7%
מדעי הרוח 62.0%
רפואה 61.7%
עסקים ומדעי הניהול 59.8%
משפטים 56.1%
חקלאות 55.9%
המדעים הפיזיקליים 38.6%
הנדסה ואדריכלות 35.0%
מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב 33.6%