25/01/2018

גידול במספר הסטודנטים מהמגזר הערבי

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "בשנים האחרונות חל גידול מרשים בשילוב החברה הערבית בהשכלה הגבוהה בזכות התכנית ההוליסטית והמשאבים הניכרים שמשקיעה ות"ת בנושא, כמיליארד שקלים, אולם בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב הנתונים נמוכים משמעותית ואינם מספקים. האקדמיה הישראלית הינה מפתח לצמצום פערים ולמוביליות חברתית, לתעסוקה ולהשתלבות בחברה הישראלית. לצורך כך, בשנים הקרובות נמשיך להשקיע משאבים ניכרים לטובת שילובם באקדמיה של הסטודנטים הערבים בכלל והסטודנטים הבדואים בפרט, לרבות ליווי אקדמי, כלכלי, חברתי ואישי במגוון רחב של מקצועות".

 

מל"ג וות"ת מפעילות תכנית הוליסטית להנגשת ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית, סך התקציב במסגרת התכנית הרב שנתית כמיליארד שקלים. על פי נתוני מל"ג וות"ת ב-7 השנים האחרונות מספר הסטודנטים הערבים בכלל התארים גדל מכ-26,000 סטודנטים בתש"ע לכ- 47,000 סטודנטים בתשע"ז (גידול של 80%). בתואר הראשון חל בשנים אלו גידול של 60% בייצוג הסטודנטים הערבים באקדמיה. החברה הערבית מהווה 21% מהתפלגות האוכלוסייה, וכ-26% בשכבת הגיל הרלבנטית. בשנת תשע"ז חלקם באקדמיה בכלל התארים עמד על 15.1% לעומת 9.3% בלבד בתש"ע. ות"ת הציבה יעד לשנת 2021 – הגדלת שיעור הסטודנטים הערבים ל- 17% לפחות בתואר ראשון.

 

חברה ערבית (אחוז הסטודנטים הערבים בתואר ראשון)

תש"ע תשע"ב תשע"ד תשע"ז
10.2% 11.3% 13.1% 16.1%

סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה תשס"ז - תשע"ז

 

יצוין כי התכנית הרב שנתית החלה לפעול בשנת 2012, עד להפעלתה המלאה בשנת 2015. במסגרת כך, המעטפת הרחבה מתחילה כבר בשלב לימודי התיכון והיישובים ומעניקה חשיפה, מידע, ייעוץ והכוון לאקדמיה וכן תמיכות בקורסים רלוונטיים (כגון: פסיכומטרי וכו').
במסגרת לימודי המכינות הקדם אקדמיות והתואר הראשון מופעלות תכניות תמיכה ייעודיות עבור החברה הערבית על ידי המוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת הכוללות תמיכות אקדמיות, שפתיות, תרבותיות וחברתיות, וכן הוקמו מרכזי קריירה ייעודיים עבור החברה הערבית במוסדות. בנוסף מוענקת מלגת אירתקא לכ-775 סטודנטים בכל מחזור. הסטודנטים נבחרים על בסיס מצב סוציו אקונומי ותחומי לימוד מועדפים. המלגה מלווה את הסטודנטים לכל אורך התואר.

 

ייצוג הסטודנטים הערבים מכלל הסטודנטים בישראל על פי תחומי לימוד

מעבר לגידול בייצוג והגידול האבסולוטי במספרי הסטודנטים הערבים מכ-26,000 סטודנטים בתש"ע לכ- 47,000 סטודנטים בתשע"ז, ניתן לראות בשנים אלו גידול בייצוג החברה הערבית בתחומי לימוד בהם עד כה ייצוג החברה הערבית היה נמוך באופן משמעותי.ייצוג החברה הערבית בתחומי ההנדסה עלה ייצוג הסטודנטים הערבים ב66%, במתמטיקה, מדמ"ח ומדעים מדויקים עלה ייצוג החברה הערבית ב44%, בנוסף עלה ייצוג החברה העברית במדעי הרוח (66%) ובמדעי החברה, עסקים וניהול (87%) באופן משמעותי.
בנוסף ניתן לראות קיטון יחסי בחלקם של הסטודנטים הערבים אשר לומדים הוראה. נתון בולט נוסף הוא ייצוגם הבולט של הסטודנטים הערבים בתחומי הרפואה והעזר רפואי, % הסטודנטים הערבים הלומדים רפואה עומד על 20% (לעומת 18% בתש"ע), ובתחומים העזר רפואיים ייצוגם של הסטודנטים הערבים עומד על 27% (לעומת 25% בתש"ע).