רשימת רכזי המילואים במוסדות להשכלה גבוהה

שאלות – תשובות עבור סטודנטים המשרתים בשרות מילואים

 


הודיה תלמוד תורה

03-9765795/ 03-9066318

Student_dean@ariel.ac.ilתהילה רשף

08-6472481

miluim@bgu.ac.ilרותי רז ברק

rbraz@univ.haifa.ac.il

יעל ברגר

yberger1@univ.haifa.ac.il

וופא איברהים

wibrahem@staff.haifa.ac.ilשיר פאר

speer@runi.ac.il


ניתן לפנות בכל בקשה אישית אל מנהל הסטודנטים באמצעות המרכז האישיחנית שדה

sherut@tauex.tau.ac.ilרויטל חדד

revitalha@savion.huji.ac.il


ניתן להגיש פנייה מקוונת דרך אתר מילואים בדיקנט הסטודנטיםאריאלה גרומן


09-7781502


arielgr@openu.ac.ilלנה מסנקו בוסקלה


077-8872898


mbuoskela@technion.ac.il


בנוסף, ניתן להגיש פניה מקוונת דרך פורטל לימודי הסמכה – https://ugportal.technion.ac.il/דנה ינאי


dana.yanay@weizmann.ac.il


08-9346444מיכל לנדאו


055-9597559


לפנות באמצעות הווטס אפ או להגיש פנייה מקוונת באמצעות מערכת אפקה נטאיידן נפתלי


02-5893269


Aidan@bezalel.ac.ilשיר טייב


02-6759940


050-9915146


shir@jamd.ac.ilאסנת אלגזר


08-8588015


Rakaz_dikan@achva.ac.ilיואל ישורון


yoel@aac.ac.ilרינת פינטו


054-3066353


rinatp@wgalil.ac.ilיעל לזמי


yaellz@hac.ac.ilחגית חינגה


04-6653732


hagith@kinneret.ac.ilתמי באלווה


04-9901906


tamib@braude.ac.il


יאנה מלניקוב


Yanam@braude.ac.ilמשה קרוצ׳י


mosheka2@sce.ac.ilאלון גייר


054-6755206


along@sapir.ac.il


הגר


050-7706450


hagart@sapir.ac.il


יש לפנות תחילה לאלון גייררחל צגאי


04-6423620


rachelt@yvc.ac.ilמרי בן לולו


04-6927732


maryb@zefat.ac.ilתהילה כהן


thilashu@telhai.ac.ilזיו שקד


03-6803419


dean@mta.ac.ilישראל טקאץ'


02-6751194


tkach@jct.ac.ilרוחה חסון פלר


09-8983838


ruhaf@ruppin.ac.ilשושי בן יוסף


03-5026686


shoshi@hit.ac.il


miluim@hit.ac.il


יפעת רוזנטל


03-5026552


yifatr@hit.ac.ilרות קורן - רכזת רווחת הסטודנט ומילואים

ruthko@jce.ac.ilקרן ביתן שמש


Kerenbs@shenkar.ac.ilרוית בובליל


ravit.b@iac.ac.ilפרופ' הדרה בר-מור


09-8607753


גלית צרור


galittz@netanya.ac.il


09-8607708טלי אלקלעי


talial@hdq.colman.ac.ilד"ר תמר שלום


Tamars@clb.ac.il


ניתן לשלוח פנייה דרך תחנת המידע של הסטודנט, לשונית דיקנט הסטודנטים.ד"ר אורנית דוידזון


odavidson@pac.ac.il


054-9701407


dnet@pac.ac.ilאיילה ברנדל


AyalaB@shalem.ac.ilתמר חן טוב


tamarh@mishpat.ac.il


09-7750318אייל רכטר


eyal.rechter@ono.ac.il


ניתן להגיש בקשה למנהל דרך תחנת המידע לסטודנטמיכל מקוב פלד


michal@schechter.ac.il


052-6078833קמפוס אמונה


הרב ד"ר מנחם מקובר


mmakover@gmail.com


קמפוס אפרתה


ד"ר רוני קמפינסקי


050-8760583


ronikampinsky@gmail.comד"ר אורית לרר-כנפו


09-7476388


oritlk@beitberl.ac.ilהראל שפירא


054-4931075ד"ר עאליה קאסם


04-8303573


aliak@arabcol.ac.ilהלל ברזלי


050-2075786


hallelb@herzog.ac.ilד"ר עידית חזות


idit@hemdat.ac.il


050-975-4015ד"ר איתמר שידלוב


טלפון: 08-8511914


itamarshidlov@gmail.comד"ר מרב מדמוני-אזולאי


meiravm@gordon.ac.il


גב' אורטל גנות


ortal@gordon.ac.ilאופירה יעקובסון


אונית נאור


02-6558108


onitnaor@dyellin.ac.ilד"ר נעה ליבוביץ


054-4668299


noalyb@kaye.ac.il


המכללה האקדמית


 קמפוס לוינסקי וקמפוס אילת: סמדר אורנשטיין


smadarur@l-w.ac.il 03-6902424


קמפוס וינגייט: סבינה ברלס

std_mld@l-w.ac.il 09-8639226לנה פרנק


lena@wizodzn.ac.il


חלי עמר


 heli@wizodzn.ac.ilמאיה פרץ


050-9023899

Maya_p@oranim.ac.ilקמפוס רחובות - אריאל כהן וזה


arielvaza@gmail.com


052-5432184


קמפוס אלקנה - חן בר לב


Chenbl@orot.ac.il


03-9061320ברוך שטיינר


baruch.steiner@gmail.comדר' דועאא הוארי


studentsdean@Sakhnin.ac.ilטום ויינריך


Dean.Stu@smkb.ac.il


siuadiknt@smkb.ac.il


03-6901292אילנה ביטון


ilana_b@talpiot.ac.il