25/03/2021

הודעה למועמדים ללימודי תואר ראשון במדעי התזונה

לתשומת לב המועמדים המבקשים להירשם ללימודי תואר ראשון במדעי התזונה מצ"ב מכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי בדבר הבעיה במציאת מקומות הכשרה בתחום, כפי שנשלח למוסדות להשכלה גבוהה המקיימים לימודים לתואר זה. 

גידול של מספרי הסטודנטים  בתחום זה גרם לקושי אדיר במציאת מקומות הכשרה לבוגרים וקושי בסגירת הפערים שנוצרו עד כה, ועל כן החליט משרד הבריאות להודיע כי בין השנים תשפ"ב-תשפ"ד (2021/2022 עד 2023/2024) יוכלו להתקבל עד 250 בוגרים בשנה להכשרה מעשית.

מגבלה במספר השדות הקליניים לביצוע הכשרה מעשית בתזונה - מנכל משרד הבריאות