חזון ומטרות האגף להערכת איכות והבטחתה

 

שיפור האיכות האקדמית והבטחתה במוסדות להשכלה גבוהה, תוך הגברת האחריותיות המוסדית להבטחת איכות, בהתבסס על סטנדרטים בינלאומיים, העמקת שיתוף הפעולה עם המוסדות, עדכון והפצת ידע מקצועי והקפדה על שקיפות בתהליכי העבודה ותוצריהם

קידום תרבות של שיפור מתמיד במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל על כל ממדיה והבאת המוסדות להשכלה גבוהה להכרה בחשיבות הנושא.

הנעת המוסדות לפתח מנגנונים פנימיים שיעריכו באופן מתמיד את האיכות האקדמית.

מתן מענה לצורכי המערכת להשכלה גבוהה.

הנחלה והתאמת סטנדרטים בינלאומיים במערכת הערכת איכות.

ייצור והפצת הנתונים והמידע בנוגע לאיכותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, לציבור הרחב.

 

תהליך הערכת האיכות והנחיות להערכה עצמית לשנת תשפ"ג