בקשה להעלאת קורסים אקדמיים ללא תמיכה כספית לפלטפורמת קמפוס ו/או edX.org

סטטוס: פעיל

תאריך אחרון להגשה: ניתן להגיש בכל מועד. הבקשות יבדקו ע"י ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית בצורה שוטפת.

נוהל הגשת קורסים דיגיטליים מסלול במימון עצמי

יש למלא את כל שדות החובה ולהעלות את כל המסמכים הנדרשים. ההצעות יובאו לאישור בוועדת הליווי ללמידה דיגיטלית בצורה שוטפת.

חשוב להדגיש כי עצם ההגשה איננה מבטיחה קבלת האישור הנ"ל.

המוסדות יקבלו הודעה רשמית בכתב על כך שהצעתם התקבלה, מוסדות שהצעתם תתקבל יידרשו לחתימה על כתב התחייבות מול ישראל דיגיטלית.