מערכות מידע מחשוב ותקשורת
  • קביעת אסטרטגית המחשוב והתאמת מערכות המידע לפעילות המל"ג והוות"ת
  • פיתוח ,הטמעה ותחזוקה של מערכות המידע
  • אבטחת המידע ושרידותן של מערכות המידע
  • טיפול בתשתיות מחשוב, מולטימדיה ותקשורת