מלגות לקליטת סגל מצטיין

מלגות אלון

מטרות: תכנית זו מיועדת לתמיכה במדענים צעירים מצטיינים ומטרתה לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט את המלגאים במשרה מלאה.

תקופת המלגה: במסגרת התכנית מוענקות לזוכים מלגות-סגל תלת-שנתיות של שלוש שנים אקדמיות.

גובה המלגה הוא כגובה עלות השכר הממוצעת בדרגה בה נקלט המלגאי (מרצה / מרצה בכיר / פרופ' חבר). בנוסף מעונק למלגאים בשנה הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה של 170 אלף ש"ח לתחומים הניסויים ובגובה של 50,000 ש"ח לתחומים העיוניים.
האוניברסיטאות מתחייבות לקלוט המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.

מס' המלגות: מידי שנה מעניקה הות"ת 25 מלגות אלון למלגאים מהתחומים: מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי החיים , מדעים מדוייקים +הנדסה.

בחירת הזוכים נעשית על בסיס של הצטיינות אישית בלבד וללא קביעת מכסה לכל אוניברסיטה.

ועדות השיפוט והבחירה: הות"ת מינתה 4 ועדות שיפוט ובחירה למלגות אלון בתחומים: מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי החיים, מדעים מדוייקים, הנדסה.

תקנון התכנית

מלגות מעוף לקליטת סגל מצטיין מבני החברה הערבית

מטרות: מלגות "מעוף" מיועדות למדענים צעירים מצטיינים, בני החברה הערבית, אזרחי מדינת ישראל. מטרתן לאפשר לזוכים להיקלט במערכת המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת בישראל, אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות, ולמנוי הזוכים על ידי המוסדות ל"מרצה" או "מרצה בכיר" (ואף במקרים מסוימים לפרופ' חבר) כמינוי ראשון במשרה מלאה.
האוניברסיטאות מתחייבות לקלוט המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.

תקופת המלגה: המלגות הן תלת-שנתיות, לשלוש שנים אקדמיות.

גובה המלגה: הוא כגובה עלות השכר הממוצעת בדרגה בה נקלט המלגאי (מרצה / מרצה בכיר / פרופ' חבר). בנוסף מוענק למלגאים הנקלטים באוניברסיטאות בשנה הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה של 170 אלף ש"ח לתחומים הניסויים ובגובה של 50,000 ש"ח לתחומים העיוניים ולמלגאים הנקלטים במכללות מענק קליטה חד פעמי בגובה 100,000 ש"ח לתחומים הניסויים ו-30,000 ש"ח לתחומים העיוניים.

מס' המלגות: מידי שנה מוענקות 6 מלגות מעוף כאשר 4 מהן מתוקצבות ע"י הות"ת ו-2 מלגות מתוקצבות ע"י קרן יד הנדיב, השותף האסטרטגי של הות"ת בהפעלת תוכנית זו.

בחירת הזוכים: נעשית על-ידי ועדת שיפוט שהוקמה ע"י הות"ת, על בסיס של הצטיינות אישית בלבד וללא קביעת מכסה לכל אוניברסיטה ומכללה.

תקנון התכנית