האחראית על מניעת הטרדות מיניות במוסדות מטעם מל"ג

בינואר 2018 מונתה לראשונה מטעם מל"ג/ות"ת אחראית על מניעת הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה.

האחראית מטפלת באופן שוטף בדו"חות השנתיים שמגישים המוסדות להשכלה גבוהה, בהתאם לתקנות מניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח – 1998, בוחנת אותם,  עוקבת אחר טיפולם, מנחה את המוסדות בעניין זה ועוקבת אחר יישום החלטת המל"ג בעניין דו"ח מבקר המדינה בנושא "טיפול המוסדות להשכלה גבוהה בהטרדות מיניות" מיום 10/12/2013.

בנוסף, בהתאם להחלטת מל"ג מדצמבר 2013 תערוך האחראית יום עיון תקופתי בנדון שמטרתו להעלות את המודעות בקרב כל הגורמים הרלוונטיים וכן להציף סוגיות /קשיים בהן נתקלות הממונות ושיאפשרו פעילות תקינה וראויה שלהן.

יודגש כי האחריות לעמידה בהוראות החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998  והתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח – 1998 מוטלת מבחינה משפטית על המוסדות להשכלה גבוהה והם אלה שאמונים על הטיפול בהטרדות מיניות המתרחשות בין כתלי מוסדם.

 

גב' נועה זמר אחראית על מניעת הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה מטעם מל"ג: shp@che.org.il