מכללות לא מתוקצבות – פרטי קשר ממונות

גב' רויטל אבנר


03-6719971


revital.a@iac.ac.il


 מוטי נצר


0522771700


moti.n@iac.ac.il


 מיכל  עופר צפוני 


0545554894


michalofer1@gmail.com


גב' מיכל  קופלר


0522496789


michalko@netanya.ac.il


ד"ר אביטל לאופר


0522723000


laufea@netanya.ac.il


 עו"ד נאוה קורמן


054-8180587


nkorman@colman.ac.il


גב'  לימור לב


03-9635738


limorle@hdq.colman.ac.il


 עו"ד צביה שפיגל


memuna@clb.ac.il


 ד"ר גליה הילדסהימר 


ghildes@inter.net.il


גב' שרי בן-מוחה קולטון


08-9390520


sari@pac.ac.il


 גב' ניצה טבנקין


09-7750393


nitza@mishpat.ac.il


עו"ד מיכל ריכרדסון 


09-7750365


michalr@mishpat.ac.il


 ד"ר ריבי כהן


03-5311839


050-5740805


rivi@ono.ac.il


ד"ר  חנה  אורנוי 


052-8976821


Hana.or@ono.ac.il


ד"ר  האלה   חורי-בשאראת


054-8101348


halakb@ono.ac.il


 גב' נעמי דופרה


0526665520


academia@Schechter.ac.il


 גב' שרון וובר


02-5605517


050-740-5028


sharonw@shalem.ac.il