מכללות לא מתוקצבות – פרטי קשר ממונות

גב' רויטל אבנר


ראש מינהל לימודים וממונה על מניעת הטרדה מינית


03-6719971


revital.a@iac.ac.il


ד"ר דינה ורדי


03-6719951


dina.v@iac.ac.il


 פרופ' ענת פירסט


נציב הקבילות בנושא הטרדה מינית – סגל אקדמי


09-8607741


052-8331322


d_first@netvision.net.il


גב' מיכל קופלר


ממונה על הטרדה מינית – סגל מינהלי


 michalko@netanya.ac.il


ד"ר מיכל הורוביץ


ממונה על הטרדה מינית – סטודנטים


michalhor@bezeqint.net


 עו"ד נאוה קורמן


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


054-8180587


nkorman@colman.ac.il


גב'  מיכל נמש


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל מנהלי)


03-9634168


michaln@hdq.colman.ac.il


  הילה אלוני


ממונה על מניעת הטרדה מינית


hillaaloni@clb.ac.il


 ד"ר גליה הילדסהימר


ממונה על מניעת הטרדה מינית


ghildes@inter.net.il


גב' שרי בן-מוחה קולטון


ממונה על מניעת הטרדה מינית


08-9390520


sari@pac.ac.il


 גב' גילי שגיא


ממונה על מניעת הטרדה מינית


09-7750336


gili@mishpat.ac.il


 עו"ד שרון ציונוב


האחראית על מניעת הטרדה מינית


09-9602412


ssionov@idc.ac.il


עו"ד לירון מסד


האחראית על מניעת הטרדה מינית


09-9527275


liron.masad@idc.ac.il


גב' רויטל רז


ממונה עת מניעת הטרדה מינית – סגל מנהלי


09-9527301


raz.revital@idc.ac.il


 ד"ר ריבי כהן


סגנית הנשיא,הממונה האחראית על מניעת הטרדה מינית


03-5311839


050-5740805


rivi@ono.ac.il


ד"ר  חנה  אורנוי


סגנית ,הממונה האחראית על מניעת הטרדה מינית -קמפוס י"ם


052-8976821


Hana.or@ono.ac.il


ד"ר  האלה   חורי-בשאראת


סגנית ,הממונה האחראית על מניעת הטרדה מינית -קמפוס חיפה


054-8101348


halakb@ono.ac.il


 ד"ר גליה גלזנר חלד


ממונה על מניעת הטרדה מינית


054-8015004


galia.heled@gmail.com


גב' ניצה עזרן


ממונה על מניעת הטרדה מינית


050-7295345


Nitsa@Schechter.ac.il


גב' נעמי דופרה


ממונה על מניעת הטרדה מינית


academia@Schechter.ac.il


 גב' שרון וובר


ממונה על מניעת הטרדה מינית


050-740-5028


sharonw@shalem.ac.il