מכללות מתוקצבות – פרטי קשר ממונות

עו"ד קרן בן חיים


נציבת קבילות בנושא הטרדה מינית


03-7688684


054-3144462


karen@afeka.ac.il


גב' ליאת כתריאל


נציבת קבילות בנושא הטרדה מינית


050-9760730


LiatK@afeka.ac.il


גב' בר סגל


נציגת סטודנטים- בנושא הטרדה מינית


054-4740453


Aguda_hatradot@mail.afeka.ac.il


 גב' מורן שרר


נציבת תלונות בנושא הטרדה מינית


02-5893370


moranys@bezalel.ac.il


ד"ר ליאת פרידמן


נציבת תלונות בנושא הטרדה מינית


052-6336231


lyatfriedman@gmail.com


  


דיקנית הסטודנטים וממונה על מניעת הטרדה מינית


 


גב' מיכל חפר


ממונה על מניעת הטרדה מינית – סגל מנהלי


054-2112413


michalhefer@jamd.ac.il


 ד"ר בתיה שמעוני


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


052-3459749


shimonyb@bgu.ac.il


ד"ר מיכל רביבו


דיקנית הסטודנטים, ממונה למניעת הטרדה מינית (סגל מנהלי)


08-8588155


michal_rs@achva.ac.il


 גב' יפה שרף


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל מנהלי)


08-6789112


yafa@ash-college.ac.il


ד"ר גילה חן


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


050-9425019


chengila6@gmail.com


 גב' פרידה אגמי


ממונה על מניעת הטרדה מינית


09-7476387


frida@beitberl.ac.il


ד"ר חנה  רחימי


ממונה על מניעת הטרדה מינית


hanahimi@zahav.net.il


 גב' חיה שנאר


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל המנהלי)


04-9015284


ד"ר שרון גילת -יחיא


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


054-7696372


sharong@wgalil.ac.il


 גב' רחיק דקה


ממונה על מניעת הטרדה מינית וטיפול בתלונות


reheeqda@hadassah.ac.il


גב' צופית חיים


ממונה על מניעת הטרדה מינית וטיפול בתלונות


02-6291306


tzofitch@hadassah.ac.il


גב'  רבקה ירוסלבסקי


ממונה על מניעת הטרדה מינית וטיפול בתלונות – קמפוס שטראוס


02-6222672


rivky@scampus.co.il


ד"ר שמחה רוזן


ממונה על מניעת הטרדה מינית וטיפול בתלונות


02-6291307


simcha@hadassah.ac.il


 פרופ' נירית רייכל


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל האקדמי)


nirit@013.net.il


גב' עירית רוכברג


 iritr@kinneret.ac.il


 ד"ר דפנה  כנעני


ממונה על מניעת הטרדה מינית


052-3491788


dknani@braude.ac.il


גב' נירית ברקוביץ


ממונה על מניעת הטרדה מינית


049086416


niritb@braude.ac.il


 פרופ' דורית תבור


ממונה על מניעת הטרדה מינית – קמפוס באר שבע / קמפוס אשדוד


08-6475634


08-8519033


dtavor@sce.ac.il


מר משה קרוצ'י


ממונה על מניעת הטרדה מינית – קמפוס באר שבע / קמפוס אשדוד


08-6475665


08-8519049


mosheka2@sce.ac.il


ד"ר עדי כץ


adis@sce.ac.il


 גב' הדר אלבז


ממונה על מניעת הטרדה מינית


077-9802360


hadare@sapir.ac.il


גב' יעל שנקר


050-2355225


shenkery@gmail.com


 פרופ' אילנה לביא


ממונה על מניעת הטרדה מינית (סגל אקדמי)


04-6423520


ilanal@yvc.ac.il


גב' הדס בר און


04-6423426


hadasb@yvc.ac.il


ד"ר יסמין עבוד-חלבי


04-6423854


yasmina@yvc.ac.il


 ד"ר  פנינה ליפשיץ- אבירם


ממונה על מניעת הטרדה מינית


054-2064216


pninaaviram@gmail.com


גב' שירה ינאי


shiray@Zefat.ac.il


 ד"ר רונית רוט-חנניה


ממונה על מניעת הטרדה מינית


ronitrot@mta.ac.il


גב' גלית צלמאיר


סגנית ממונה על מניעת הטרדה מינית


03-6802717


galitze@mta.ac.il


 ד"ר מאיה פלד-אברם


ממונה על מניעת הטרדה מינית – סגל אקדמי


0544-636164


mayavram@netvision.net.il


גב' שולי ספיר


ממונה על מניעת הטרדה מינית – סגל מנהלי


04-8181543


shulamitsa@telhai.ac.il


 גב' איילה נחמני


ממונה על מניעת הטרדה מינית


02-6751192


ayalan@jct.ac.il


הרב חיים אלישביץ


דיקן הסטודנטים, סגן ממונה על מניעת הטרדה מינית (קמפוס לב)


02-6751249


elishevi@jct.ac.il


הגב' אסתי קליין


סגנית ממונה על מניעת הטרדה מינית (קמפוס טל ומח"ר)


02-6547216


estik@jct.ac.il


הגב' רות  יואל


סגנית ממונה על מניעת הטרדה מינית (קמפוס לוסטיג)


03-6307101


rutiy@jct.ac.il


 פרופ' אפרת בן זאב


msebz@ruppin.ac.il


09-8983022, 054-5617414


ד"ר איילת דדון פילוסוף


ayelet@ruppin.ac.il


09-8304132 , 052-6147808


גב' ליאורה אבידן


lioraa@ruppin.ac.il


09-8983030, 052-6516685עו"ד אורנה בר נס


ממונה על מניעת הטרדה מינית


050-4302487


ornak@hit.ac.il


ornakop@gmail.com


גב' חמדה כהן


03-5026851


hemdac@hit.ac.il


 גב' ענת חן


ממונה על מניעת הטרדה מינית


02-6588035


anatch@jce.ac.il


 ד"ר ברכה שלום ריבה


0524487067


riva.shalom@gmail.com


גב' ליאת רזניק


0545422438


liat.resnick@shenkar.ac.il