תכנית הישגים להיי-טק

תכנית הישגים להיי-טק – במסגרת החלטת ממשלה מיום 23.09.2014 בנושא תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום (החלטה מס’ 2025), החליטה הממשלה על גיבוש תכנית שתכליתה להכשיר צעירים למקצועות ההנדסה והמדעים המדויקים בפריפריה.

מטרת התכנית הינה להעניק הזדמנות לצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ובעיקר מאזור הדרום, ללא נתוני קבלה ללימודים אקדמיים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה והמתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים, אך עוברים מבחני מיון המעידים על פוטנציאל הצלחה בתחומים הללו, להתקבל ללימודים אקדמיים ולרכוש תואר ראשון בהנדסה ובמדעים מדויקים במיטב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

התכנית מעניקה לסטודנטים משלב קדם המכינה ועד סיום התואר פטור משכ”ל, דמי קיום, מעטפת לימודית וחברתית, יועצים, מחשב נייד ועוד.

התכנית פעלה בתשע”ו בטכניון ובאוניברסיטת בן גוריון והחל משנה”ל תשע”ז תפעל גם באוניברסיטת בר אילן.

 

כ- 500 סטודנטים לומדים השנה במסגרת התכנית ‘הישגים להייטק’