21/09/2023
מספר משרה JB-165
תאריך אחרון להגשת מועמדות 28/09/2023
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

גיוס (ללא חובת מכרז) – מ"מ מרכז/ת בתחום חינוך, הוראה, רוח ואומנויות באגף האקדמי JB-165

מתח דרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה (אפשרות ליום עבודה מרחוק בשבוע)

משך העסקה: משרה זמנית עד לשנה

כפיפות המשרה: ממונה בתחום חינוך, הוראה, רוח ואומנויות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.