07/02/2024
מספר משרה JB-173
תאריך אחרון להגשת מועמדות 21/02/2024
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

גיוס (ללא חובת מכרז) – מ"מ רכז/ת בתחום תקצוב מכללות JB-173

מתח דרגות: 36-41 דירוג כלכלנים 551 / דרוג מל"ג (דרגת הקליטה תקבע בהתאם להשכלה והניסיון של המועמד)

היקף העסקה: משרה מלאה (אפשרות ליום עבודה מרחוק בשבוע)

משך העסקה: משרה זמנית החלפה לחופשת לידה

כפיפות המשרה: ממונה בתחום תקצוב מכללות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.