17/08/2023
מספר משרה JB-163
תאריך אחרון להגשת מועמדות 07/09/2023
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת בתחום הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ייחודיות JB-163

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

כפיפות: ממונה תחום חרדים ו/או ממונה תחום הנגשה לאוכלוסיות ייחודיות ומכינות

אגף: הבטחת איכות ומגוון

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.