המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 03/01/2002
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

על פי החלטת מל"ג המכללה האקדמית אוהלו בקצרין התמזגה לתוך המכללה האקדמית תל חי

המכללה האקדמית תל חי

כתובת
קצרין, ת.ד. 222 מיקוד 12900
טלפון
04-6825000
פקס
04-6825011