המועצה להשכלה גבוהה מתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה. הוועדה לתכנון ותקצוב אחראית על תכנונה ותקצובה.

0

מוסדות להשכלה גבוהה

0

סטודנטים במוסדות האקדמיים

0

אחוזים נשים בתואר שלישי

0

סטודנטים חרדים

החל משנת הלימודים הבאה (תשע”ח): יותר סטודנטים להייטק

נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות לקבלת מענקים והלוואות לסטודנטים

עקרונות יסוד מנחים לתכנית הרב שנתית להשכלה הגבוהה תשע”ז-תשפ”ב, 2017-2022

מספר המתקבלים ללימודי רפואה יגדל ב- 100 סטודנטים בכל מחזור

ועדת היגוי משותפת ליישום התכנית הרב שנתית לקידום מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה

המל”ג אישרה את המשך התכנית לשילוב חרדים באקדמיה