המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג) מתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב (ות”ת) אחראית על תכנונה ותקצובה. הן שוקדות על פיתוח המחקר וההוראה, קידום איכות ומצוינות והנגשת המערכת לכלל האוכלוסייה, תוך התחשבות בצרכי החברה והקפדה על חירות אקדמית.

0

מוסדות להשכלה גבוהה

0

סטודנטים במוסדות האקדמיים

0

אחוזים נשים בתואר שלישי

0

סטודנטים חרדים

עקרונות יסוד מנחים לתכנית הרב שנתית להשכלה הגבוהה תשע”ז-תשפ”ב, 2017-2022

הסדרת פעילות המוסדות להשכלה גבוהה

מידע לסגל האקדמי

מידע לסטודנטים

מונתה המועצה להשכלה הגבוהה ה-13