שילוב החברה הערבית בהשכלה הגבוהה

"שער לאקדמיה" – הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית

מיטב החוקרים בישראל בקריאה לצעירים הערבים: בואו לאקדמיה והגשימו את החלומות

שילובה של החברה הערבית באקדמיה היא משימה לאומית והנתונים החדשים מלמדים שעמדנו במשימה. סטודנטים מהחברה הערבית לומדים היום בכל הקמפוסים בישראל, באוניברסיטאות ובמכללות, ותפקידנו לדאוג להשתלבותם בתחומים מבוקשים במשק
סגן יו”ר המל”ג פרופ’ אדו פרלמן