שילוב החברה הערבית בהשכלה הגבוהה

מיטב החוקרים בישראל בקריאה לצעירים הערבים: בואו לאקדמיה והגשימו את החלומות

“שער לאקדמיה” – הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית