האגפים המקצועיים

יחידת הדוברות, הסברה ופניות ציבור של המועצה להשכלה גבוהה ממונה על מכלול יחסי הציבור והפרסום של מל”ג וות”ת והאגפים השונים. היחידה מפרסמת מידע לתקשורת על הפעילויות השוטפות של הארגון, עמדותיו ומדיניותו ומדווחת על אירועים המתקיימים בתחום ההשכלה הגבוהה. בנוסף, אחראית היחידה על יישום חוק חופש המידע

קשר עם אמצעי התקשורת

יישום חוק חופש המידע ומענה לפניות הציבור

שאילתות בכנסת ובממשלה

צוות האגף

תומר (2) - Copy

תומר ולמר, דובר וממונה דוברות והסברה

%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%9c-8-copy

מיכל פרי

מרכזת בכירה בפניות הציבור