האגפים המקצועיים

יחידת הדוברות, ההסברה ופניות ציבור של המועצה להשכלה גבוהה ממונה על מכלול יחסי הציבור והפרסום של מל”ג וות”ת והאגפים השונים.

קשר עם אמצעי התקשורת

יישום חוק חופש המידע ומענה לפניות הציבור

שאילתות בכנסת ובממשלה

צוות האגף

תומר (2) - Copy

תומר ולמר, דובר וממונה דוברות והסברה

%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%9c-8-copy

מיכל פרי

מרכזת בכירה בפניות הציבור